Ons inhaal programma

Scroll naar beneden om uit te vinden hoe wij scholen helpen.

Ons inhaal programma

In samenwerking met middelbare scholen gaan we scholieren begeleiden. In een traject van 7 tot maximaal 15 weken helpen onze studenten de scholieren met het inhalen van achterstanden die zijn opgelopen door het corona-virus. De begeleiding vindt plaats in digitale 1-op-1 sessies. Wij zorgen voor alle administratie en inzicht in het verloop van de bijlessen.

Matching op maat

Voor het programma start, brengt de school in kaart voor welke scholieren in welke vakken ondersteuning nodig is.  Op basis van de verstrekte informatie door scholen maken wij zorgvuldig de match tussen de student en de scholier. Het is mogelijk één scholier te helpen met 2 vakken!

Start programma

Na de gemaakte match wordt er uitgebreid de tijd genomen om de student en scholier kennis te laten maken. Tijdens deze intake wordt diep ingegaan op de leerdoelen van de scholieren. Wij zijn van mening dat deze doelen vanuit de scholier intrinsiek moeten komen. Tegelijkertijd ondersteunt en helpt de student met het formulieren van de leerdoelen.

Corona-proof bijlessen

Nu het eerste gesprek is afgerond en de scholier een leerplan heeft voor 12 tot 15 weken kunnen de bijlessen starten! Tijdens deze weken is er ruimte voor evaluatie met onze organisatie, maar ook met docenten en mentoren. Daarnaast doen de studenten wekelijks verslag van de voortgang zodat wij op de hoogte blijven. Ook organiseren wij intervisie-sessies met andere studenten zodat zij van elkaar kunnen leren.

faq

  • Sinds het corona-virus aanwezig is in Nederland is er altijd een risico aanwezig voor zowel de bijlesdocent als scholier om het virus over te dragen. Wij willen voorkomen dat werknemers of scholieren ziek kunnen worden.
  • Daarnaast kunnen wij een groot aantal studenten bereiken om bijles te geven. Scholen in afgelegen gebieden kunnen daardoor gematcht worden aan studenten uit heel Nederland! Hiermee sluiten we niemand uit.
  • Je kunt ons het beste bereiken door een e-mail te sturen naar friso@studentenhelpenscholieren.nl. Wij kunnen dan een digitale kop koffie drinken om te kijken waar we uw school het beste mee kunnen helpen.
  • Jazeker! Wij geven ook ook ondersteuning op het gebied van studievaardigheden. 
  • Ons doel is de scholier niet alleen te helpen op de korte termijn, maar juist op de lange termijn. Wij vinden het belangrijk dat de scholier kan leren leren of wordt ondersteund bij andere uitdagingen zoals motivatieproblemen of concentratieproblemen.
  • Studenten zijn zeer geschikt. Ze staan dichtbij de belevingswereld van scholieren en hebben het eindexamen recentelijk afgerond.
  • Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat peer-education zeer effectief is voor middelbare scholieren. 
  • Ook investeren wij in onze studenten. Wij bieden een cursus aan die georganiseerd wordt door de ULO van de Universiteit Utrecht. Bovendien krijgen ze mogelijkheden tot webinars, peer-to-peer learning en intervisies aangeboden om de kwaliteit van het programma hoog te houden!

Hallo@studentenhelpenscholieren.nl