Over ons

De missie van Studenten Helpen Scholieren

Studenten Helpen scholieren heeft de missie om bij te dragen aan goed onderwijs door een cultuur te stimuleren van samenwerken, leren en innoveren op school. Wij doen dat door goed getrainde studenten in te zetten op VO scholen ter ondersteuning en stimulering van het onderwijsteam en scholieren. Hiervoor werken wij samen met scholen, het hoger onderwijs en partners uit het onderwijs. Wij stellen onszelf de volgende drie doelen:

Werkdruk verlagen

Op de korte termijn willen wij de werkdruk van docenten verlagen door de inzet van studenten in de klas.

Werkgeluk verhogen

Op de middellange termijn willen wij zorgen voor meer werk- en studieplezier voor docenten, scholieren en het schoolbestuur.

Lerarentekort verminderen

Op de lange termijn willen wij het lerarentekort terug te dringen door studenten te laten snuffelen aan het onderwijs.

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap

Sinds het begin van onze oprichting in maart 2020 hebben wij uitgesproken geen commerciële organisatie te zijn, maar een sociale onderneming. Sociaal ondernemerschap zit sinds het begin al in het DNA van onze organisatie. Zo zijn we ontstaan om scholieren die extra hulp nodig hadden, maar dat niet konden betalen, gratis bijles aan te bieden. Wij definiëren sociaal ondernemerschap als een vorm van ondernemerschap waar een positieve impact van de organisatie op alle stakeholders uit de hele keten het hoofddoel is. Winst is een middel om hierin te investeren. Meer informatie over sociaal ondernemerschap kun je ook vinden op de site van de KVK of Sociale Enterprise NL.

Studenten Helpen Scholieren

Aangezien de wetgeving in Nederland (nog) niet de mogelijkheid biedt om als rechtsvorm 'sociale onderneming' te kiezen, hebben wij ons ingeschreven als B.V. in augustus 2020. Hoewel wij op papier een B.V. zijn, handelen wij naar de waarden van een sociale onderneming. Wij zijn echter wel van mening dat je jezelf pas officieel een sociale onderneming kan noemen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Wij willen daarom voldoen aan 3 voorwaarden: 1) Het behalen van een keurmerk als social enterprise, 2) alle winst herinvesteren in onze missie en 3) transparant communiceren over onze uitgaven en inkomsten.

Social Enterprise NL keurmerk

Wij streven ernaar zo snel mogelijk onderdeel te worden van de Code Sociale Ondernemingen via het traject van Social Enterprise NL. Zij geven een keurmerk aan organisaties die voldoen aan de voorwaarden van een sociale onderneming. Dit proces kan echter meerdere maanden duren en vereist een KVK inschrijving van minimaal 1 jaar. Mede hierdoor kunnen we dit traject pas sinds kort starten.

Transparantie

Hoewel wij nog geen keurmerk hebben, kunnen wij al wel een aantal stappen zetten. Aangezien transparantie een kernwaarde is van social enterprises willen wij graag een inkijk bieden in Studenten Helpen Scholieren. We hebben daarom de ambitie om ieder jaar een jaarrapport te delen. Centraal staat: winst is nooit een doel, maar een middel om impact te maken.

Winst

Wij hebben statutair vastgelegd dat wij niet werken met een winstuitkering aan aandeelhouders. Hoewel sociale ondernemingen dit in verschillende vormen (kunnen) doen, kiezen wij ervoor om dat niet te doen. Voor ons geldt dus dat winst geherinvesteerd wordt in de organisatie en onze stakeholders zodat wij meer impact kunnen maken.

Studenten helpen scholieren

Neem contact op