Over ons

De missie van Studenten Helpen Scholieren

Studenten Helpen scholieren heeft de missie om bij te dragen aan goed onderwijs door een cultuur te stimuleren van samenwerken, leren en innoveren op school. Wij doen dat door goed getrainde studenten in te zetten op VO scholen ter ondersteuning en stimulering van het onderwijsteam en scholieren. Hiervoor werken wij samen met scholen, het hoger onderwijs en partners uit het onderwijs. Wij stellen onszelf de volgende drie doelen:

Werkdruk verlagen

Op de korte termijn willen wij de werkdruk van docenten verlagen door de inzet van studenten in de klas.

Werkgeluk verhogen

Op de middellange termijn willen wij zorgen voor meer werk -en studie- plezier voor docenten, scholieren en het schoolbestuur.

Lerarentekort verminderen

Op de lange termijn willen wij het lerarentekort terug te dringen door studenten te laten snuffelen aan het onderwijs.

Studenten helpen scholieren

Missie gedreven
Als jonge organisatie zijn wij er snel achter gekomen dat het onderwijs in Nederland uitdagingen kent. De problemen die het onderwijs dankzij de corona-crisis treft zijn niet los te zien van structurele problemen waar het onderwijs al langer mee te maken heeft. Denk aan de hoge werkdruk voor docenten, het lerarentekort en de kansenongelijkheid.

Als missie-gedreven onderneming staat de impact op school en scholier altijd op nummer 1. Wij zijn daarom niet enkel bezig met de huidige uitdagingen die zijn ontstaan door het coronavirus, maar ook met structurele oplossingen.

Van rechts naar links: Seline, Friso & Sander van Studentenhelpenscholieren.

Wat wij doen

Mede hierom zet Studenten Helpen Scholieren zich in om de werkdruk van leraren te verlagen en studenten op de lange termijn te interesseren voor een carrière in het onderwijs. 

Dit doen we bijvoorbeeld door samen te werken met de Universitaire leraren Opleiding (ULO) van de Universiteit Utrecht en de VO-raad. Zo ontvangen alle studenten die namens ons scholen en scholieren helpen een training van de ULO.

Bovendien werken wij alleen samen met scholen zodat alle scholieren de mogelijkheid hebben om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Bekijk voor meer informatie hoe wij scholen ondersteunen!

Ons verhaal

Een platform
Toen in maart 2020 eenmaal duidelijk werd dat er strenge regels moesten komen om de corona-pandemie in te perken wilden wij wat doen. Al gauw verzamelden wij een team van 15 man om ons heen een platform te bouwen. Doel van dit platform was om automatisch studenten aan scholieren te matchen om bijles te regelen. Deze bijles was geheel gratis en daardoor toegankelijk voor iedere scholier. Het platform groeide al gauw naar ruim duizend aanmeldingen van scholieren en studenten.

Media aandacht
Door de groei en media-aandacht werden wij gevraagd om in samenwerking met andere organisaties na te denken over gelijke kansen in het onderwijs. In samenwerking met partijen als JINC, Stichting Move, School’s cool en de VO-raad zijn we gaan kijken naar wat we als een gemeenschappelijke groep van organisaties konden doen.

Nieuwe partners
Mede door gesproken te hebben met maatschappelijke organisaties uit het onderwijs (JINC, School’s cool, Stichting Move) en de VO-raad zagen wij dat de bestaande uitdagingen in het onderwijs zoals het lerarentekort en kansengelijkheid sterk werden blootgesteld door de corona-crisis.

Scholen ondersteuning
Sindsdien zijn wij bezig met het ondersteunen van scholen om te kijken hoe wij hen het beste kunnen ondersteunen met het inhalen van leerachterstanden.

Studenten helpen scholieren

Neem contact op