Over ons

De missie van Studenten Helpen Scholieren

Studenten Helpen scholieren heeft de missie om een nieuwe generatie verliefd te maken op het onderwijs. Een nieuwe generatie scholieren, studenten en docenten. Het is onze ambitie om duizenden jonge talenten uit MBO, HBO en WO in te zetten ter ondersteuning van onderwijsteams in heel Nederland. Hierbij ligt onze focus op scholen waar wij het meeste positieve impact kunnen maken. In 2030 leidt dit ertoe dat:

Gelijke toegang tot onderwijs

Alle scholieren hebben gelijke toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit en individuele aandacht.

Werkgeluk verhogen

Docenten meer werkplezier en een gezonde werkdruk ervaren.

Lerarentekort

Het lerarentekort wordt teruggedrongen door de inzet van jonge talenten die staan te popelen om in het onderwijs aan de slag te gaan!

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap

Sinds het begin van onze oprichting in maart 2020 hebben wij uitgesproken geen commerciële organisatie te zijn, maar een sociale onderneming. Sociaal ondernemerschap zit sinds het begin al in het DNA van onze organisatie. Zo zijn we ontstaan om scholieren die extra hulp nodig hadden, maar dat niet konden betalen, gratis bijles aan te bieden. Wij definiëren sociaal ondernemerschap als een vorm van ondernemerschap waar een positieve impact van de organisatie op alle stakeholders uit de hele keten het hoofddoel is. Winst is een middel om hierin te investeren. Meer informatie over sociaal ondernemerschap kun je ook vinden op de site van de KVK of Sociale Enterprise NL.

Studenten Helpen Scholieren

Aangezien de wetgeving in Nederland (nog) niet de mogelijkheid biedt om als rechtsvorm 'sociale onderneming' te kiezen, hebben wij ons ingeschreven als B.V. in augustus 2020. Hoewel wij op papier een B.V. zijn, handelen wij naar de waarden van een sociale onderneming. Wij zijn echter wel van mening dat je jezelf pas officieel een sociale onderneming kan noemen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Wij willen daarom voldoen aan 3 voorwaarden: 1) Het behalen van een keurmerk als social enterprise, 2) Winst herinvesteren in onze missie en 3) transparant communiceren over onze uitgaven en inkomsten.

Code sociale ondernemingen

SHS is sinds 08-03-2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’. Door het ondertekenen van de intentieverklaring van de Code Sociale Ondernemingen committeren wij ons aan het aanmeldingsproces met als doel opgenomen te worden als deelnemer in het Register. Wat betekent de Code? De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren.

Transparantie

Hoewel wij nog bezig zijn met het behalen van het keurmerk, kunnen wij al wel een aantal stappen zetten. Aangezien transparantie een kernwaarde is van social enterprises willen wij graag een inkijk bieden in Studenten Helpen Scholieren. We hebben daarom een impact jaarrapport gemaakt van de jaren 2020-2021. Check het rapport door te klikken op "Transparantie"!

Winst

Wij hebben statutair vastgelegd dat wij niet werken met een winstuitkering aan aandeelhouders. Hoewel sociale ondernemingen dit in verschillende vormen (kunnen) doen, kiezen wij ervoor om dat niet te doen. Voor ons geldt dus dat winst geherinvesteerd wordt in de organisatie en onze stakeholders zodat wij meer impact kunnen maken.

Studenten helpen scholieren

Neem contact op