Onze organisatie

Waar wij voor staan

Studenten Helpen scholieren staat voor gelijke kansen in het onderwijs. Wij zijn een sociale onderneming, wat betekent dat onze missie/impact altijd op nummer 1 staat. Dat wil zeggen dat de winst die is gemaakt, geïnvesteerd wordt in de impact die wij op de lange termijn willen maken. Zo kijken wij niet alleen naar impact in het heden, maar ook naar impact in de toekomst. 

Als jonge organisatie zijn wij er snel achter gekomen dat het onderwijs in Nederland uitdagingen kent. Zo heeft de postcode waar jij bent opgegroeid invloed op jouw kansen later op de arbeidsmarkt. Ook is buitenschoolse ondersteuning niet voor elke scholier toegankelijk, terwijl veel scholieren wel wat extra aandacht gebruiken.

Mede hierom zet onze organisatie zich in om juist te kijken naar buitenschoolse ondersteuning voor scholieren die hier normaal gesproken geen toegang toe hebben. Hiervoor werken wij direct samen met de school. Scholieren komen voor ons programma in aanmerking als zij in overleg met de school extra ondersteuning nodig hebben.

 In samenwerking met de mentor/coach zal de scholier zijn/haar uitdagingen formulieren en worden studenten ingezet deze scholieren te helpen!  Op deze manier weten wij dat het juist maatwerk op de juiste plek terecht komt! 

Van rechts naar links: Seline, Friso & Sander van Studentenhelpenscholieren.

Ons
verhaal

Toen in maart 2020 eenmaal duidelijk werd dat er strenge regels moesten komen om de corona-pandemie in te perken wilden wij wat doen. Mede-oprichter Sander wilde zijn zusje graag helpen met bijles voor haar eindexamen door online bijles te geven. En van het ene kwam het andere… Drie dagen later waren er nog eens 100 scholieren die ook online ondersteuning nodig hadden van studenten. En toen ging het hard. Nog voor de onderneming officieel werd studentenhelpenscholieren uitgezonden op het 8-uur journaal.

En daarna ging het snel. Al gauw verzamelden wij een team van 15 man om ons heen een platform te bouwen. Doel van dit platform was om automatisch studenten aan scholieren te matchen om bijles te regelen. Deze bijles was geheel gratis en daardoor toegankelijk voor iedere scholier. Het platform groeide al gauw naar ruim duizend aanmeldingen van scholieren en studenten. 

Door de groei en media-aandacht werden wij gevraagd om in samenwerking met andere organisaties na te denken over gelijke kansen in het onderwijs. In samenwerking met partijen als JINC, Stichting Move, School’s cool en de VO-raad zijn we gaan kijken naar wat we als een gemeenschappelijke groep van organisaties konden doen.

Mede door gesproken te hebben met deze organisaties kwamen wij erachter dat het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs van groot belang is! Sterker nog, kansen ongelijkheid in het onderwijs loopt al jaren op. Mede door de corona-crisis is het probleem nog verder blootgelegd. Ongeveer 3 maanden sinds de oprichten wisten wij het zeker. Wij gaan ons inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs!

Terwijl wij onze missie hadden aangescherpt, werd ook duidelijk dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidies zou verstrekken aan middelbare scholen. Het doel van deze subsidie was om scholen te ondersteunen met het inhalen van leerachterstanden die zijn opgelopen tijdens de corona-crisis. 

Sinds dat moment zijn wij bezig met het ondersteunen van scholen om te kijken hoe wij hen het beste kunnen ondersteunen met het inhalen van leerachterstanden. Hoe het werkt? Simpel, de school maakt een indicatie van scholieren die echt die extra ondersteuning nodig hebben. Vervolgens maken wij een op-maat-gemaakte match tussen de scholier en student. In een programma van 15-weken gaat de student gemiddeld 2 uur per week ondersteuning geven aan een scholier die de hulp echt nodig heeft. Meer lezen over ons programma? Klik dan hier.

Voor gelijke kansen in het onderwijs

Vrijblijvend contact opnemen?

Het onderwijs is de bouwsteen van onze samenleving. Helaas heeft niet iedereen dezelfde mogelijkheden. Hier wil ik graag verandering in brengen.

Seline Rudolph

Ieder kind verdient een gelijke kans op het ontplooien van zijn of haar talenten.

Sander Bos

De school moet de plek zijn waar elk individu zich optimaal kan ontwikkelen.